Σεμινάρια, άνοιχτά μαθήματα, παρουσιάσεις και yoga retreats που οργανώνουμε τόσο στο χώρο μας στο κέντρο της Αθήνας, όσο και σε επιλεγμένα μέρη στην Ελλάδα.