• Ώρα εκδήλωσης:
  • Τοποθεσία: Open Space Studio
  • Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος
Sold Out

Στο 3ωρο αυτό σεμινάριο θα μελετηθεί εμπειρικά η φυσιολογία της αναπνοής καθώς και τρόποι εμβάθυνσής της για καλύτερη υγεία και ευεξία. Περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:

  • Αίσθηση και λειτουργία του αναπνευστικού διαφράγματος
  • Διείσδυση της αναπνοής σε βαθύτερες σωματικές στοιβάδες (μαλακοί ιστοί, κόκκαλα, εσωτερικά όργανα)
  • Αναπνευστικές προϋποθέσεις της pranayama

Συμμετοχή 25€