• Τοποθεσία: Open Space Studio
  • Εκπαιδευτές: Κλεισίματα και Ανοίγματα στο Νεϊγκούνγκ “Πάντρεμα Ουρανού – Γης”
Sold Out

Τα κλεισίματα και τα ανοίγματα είναι η πεμπτουσία στην καλλιέργεια και κυκλοφορία της ενέργειας και του αίματος στο σύστημά μας: δεν εννοείται tai chi, bagua ή hsing-i χωρίς αυτά. Το άλλο θέμα που θα εξετάσουμε είναι ο βασικός μηχανισμός της αντλίας (basic pump) από τρεις θέσεις / γωνίες των χεριών στο “Τεντώνω Τόξο Αφήνω Βέλος”.