• Ώρα εκδήλωσης:
  • Τοποθεσία: Open Space Studio
  • Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος
Sold Out

Στο 3ωρο αυτό σεμινάριο θα μελετήσουμε τρόπους ενεργοποίησης βαθύτερων μυϊκών στιβάδων και περιτονιών απαραίτητων στην σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης ως καθέτου άξονα του σώματος. Επίσης θα εξετάσουμε τη θέση των εσωτερικών οργάνων και τη σχέση τους με το διάφραγμα και τη σπονδυλική στήλη ως προϋπόθεση ελαφράδας στην κίνηση. Τέλος θα ανακαλύψουμε διαφορετικές αφετηρίες της κίνησης, τόσο στις asanas όσο και στην καθημερινότητα.

Κόστος συμμετοχής 25€