• Ώρα εκδήλωσης:
  • Τοποθεσία: Open Space Studio
  • Εκπαιδευτές: Δημήτρης Πιτιανούδης
Free Entry

Σας προσκαλούμε για δείτε τι είναι, πώς εκτελούνται ή και ποια η αίσθηση της άσκησης των συγκεκριμένων ενεργειακών τεχνών.