• Ώρα εκδήλωσης:
  • Τοποθεσία: Open Space Studio
  • Εκπαιδευτές:
Free Entry

Στο μάθημα, θα παρουσιαστούν – διαδραστικά – θέσεις, τεχνικές και ασκήσεις από τη φόρμα της Βασικής Εκπαίδευσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, ακόμα και για εκείνους που έχουν ακολουθήσει ήδη τη βασική εκπαίδευση του Thai Massage ή όποια άλλη τεχνική.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.facebook.com/events/1879716132254179/ ή στο 6930981721