• Τοποθεσία: Open Space Studio
  • Εκπαιδευτές: Δημήτρης Πιτιανούδης
Sold Out

Βασικό Τσιγκουγκ για τους ασκούμενους στο Ται Τσι, περιλαμβάνει την Όρθια Στάση (Τζουαν Τσαγκ), Χέρια Σύννεφα, 3 Περιστροφές, Διάταση Σπονδυλικής Στήλης.

Α. Όρθια Στάση (Zhan zhuang) – πως στήνεται το σώμα για ανεμπόδιστη ροή της ζωτικής ενέργειας. Ευθυγραμμίσεις από τη μέση προς τα κάτω και από τη μέση προς τα πάνω. Η τεχνική της βύθισης του τσι και η τεχνική της διάλυσης – διαφορές.

Β. Χέρια Σύννεφα – μεταφορά του βάρους και στροφή με χρήση κουά, ποδιών. Τήρηση των 4 σημείων και σύνδεση των χεριών. Αυχένας και κεφάλι.

Γ. Περιστροφές  Πρώτη: Κάτω διαίρεση (τζιάο)  Δεύτερη: Μεσαίο τζιάο  Τρίτη: Πάνω τζιάο

Δ. Διάταση Σπονδυλικής Στήλης.

Ε. Μεταφορά των ευθυγραμμίσεων και αρχών κίνησης στη Φόρμα του Ται Τσι (οποιοδήποτε στυλ).