Η αίθουσές μας, είναι κατάλληλες για πρόβες συγκεκριμένων ειδών χορού, που δεν απαιτούν μπάρα και καθρέφτες, και γίνονται χωρίς παπούτσια (εκτός αν πρόκειται για ειδικά παπούτσια εσωτερικού χόρου – μπαλαρίνες κλπ) και δεν απαιτούν μεγάλη ένταση στη μουσική. Ενδεικτικά, κάποια είδη χορού που έχουν ήδη φιλοξενηθεί στο χώρο μας για πρόβες είναι σύγχρονος, barre a terre, αφρικάνικος, oriental, jazz.

Επίσης, διαθέτουμε τις άιθουσές μας για πρόβες μικρών θεατρικών ομάδων ή άλλων θεαμάτων που ταιριάζουν με το χώρο και τους περιορισμούς που υπάρχουν.

Δείτε τις αίθουσές μας