Στη μεγάλη αίθουσα του OpenSpaceStudio (100 τμ) υπάρχει επίσης ένα ειδικός τοίχος με σκοινιά (Yoga Wall), κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Iyengar Yoga. Πρόκειται για ειδική κατασκευή με μεταλλικό σκελετό, σχεδιασμένη να αντέχει το βάρος των ασκούμενων, ανεξάρτητα από τη σωματική τους διάπλαση, οποιαδήποτε άσκηση και να εκτελέσουν.

Οι asanas που γίνονται στο Yoga Wall είναι ποικίλες, από απλές που γίνονται για προθέρμανση ενός αρχαρίου έως και πλήρεις αντιστροφές που γίνονται από πολύ έμπειρους ασκούμενους.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Iyengar Yoga Demo